Harmonogram Majówki 2006
co nowego - BLOG
Historia - poprzednie edycje
Galeria zdjęć
Księga gości
 

Strona główna Majówki » Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy VII Rajdu Rowerowego (kliknij)

Regulamin Rajdu:

 1. Uczestnik rajdu wypełnia formularz zgłoszeniowy.

 2. Uczestnicy poniżej 14 roku życia powinni jechać pod opieką osoby pełnoletniej, lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 3. Warunkiem uczestnictwa w kategorii "jazda indywidualna na czas po zróżnicowanym terenie", jest ukończenie rajdu turystyczno-krajoznawczego.

 4. Jeżeli po ukończeniu trasy rajdu turystyczno-krajoznawczego, dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów, zostanie rozegrana dogrywka, która wyłoni zwycięzcę konkurencji.

 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika będzie potwierdzenie ze wszystkich punktów kontrolnych znajdujących się na trasie rajdu.

 6. Nie będą sklasyfikowani zawodnicy, którzy dotrą do mety po godzinie 14:00.

 7. Nie będą sklasyfikowani zawodnicy, którym udowodni się niesportowe zachowanie np. przestawianie oznakowania trasy.

 8. Uczestnik rajdu przyjeżdża na koszt własny.

 9. Uczestnicy rajdu, ich rodziny i osoby towarzyszące mogą skorzystać z noclegów po preferencyjnych cenach.

 10. Uczestnicy rajdu, ich rodziny i osoby towarzyszące mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach towarzyszących.

 11. Organizator imprezy nie zapewnia uczestnikom rowerów, jednak nie wyklucza takiej możliwości w ograniczonym zakresie.

 12. W punktach kontrolnych będą funkcjonować bezpłatne bufety z napojami.

 13. Rajd jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 14. Do konkurencji "jazda indywidualna na czas po zróżnicowanym terenie" w kategorii powyżej 15-stu lat, dopuszczamy wyłącznie osoby w kaskach.

 
© 2024 www.polwysep.pl